کمترین: 
373000
بیشترین: 
375000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ربع سکه امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی ربع سکهدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 373000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 13:06","price":375000},{"date":"1396/05/23 13:30","price":373000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398