کمترین: 
633000
بیشترین: 
635500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نیم سکه امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی نیم سکهدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 633000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 13:06","price":635500},{"date":"1396/05/23 13:30","price":633000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398