کمترین: 
4947
بیشترین: 
4949
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی پوند امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی پونددر تاریخ 23 مرداد 1396 , 4947 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 12:50","price":4949},{"date":"1396/05/23 13:20","price":4948},{"date":"1396/05/23 13:50","price":4947}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398