کمترین: 
1187000
بیشترین: 
1188000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی سکه بهار آزادی امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی سکه بهار آزادیدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 1187000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 12:12","price":1188000},{"date":"1396/05/23 12:54","price":1187000}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398