کمترین: 
4017
بیشترین: 
4018
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی فرانک سوئیس امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی فرانک سوئیسدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 4017 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 12:00","price":4018},{"date":"1396/05/23 12:10","price":4017}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398