کمترین: 
3097
بیشترین: 
3098
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار کانادا امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار کانادادر تاریخ 23 مرداد 1396 , 3097 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 11:50","price":3098},{"date":"1396/05/23 13:00","price":3097}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398