کمترین: 
81604.1
بیشترین: 
81659.3
قیمت نهایی شاخص بورس امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 81659.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 11:07","price":81604.1},{"date":"1396/05/23 17:38","price":81659.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398