کمترین: 
579
بیشترین: 
579
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یوان چین امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی یوان چیندر تاریخ 23 مرداد 1396 , 579 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 10:50","price":579}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398