کمترین: 
1025
بیشترین: 
1025
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ریال عربستان امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی ریال عربستاندر تاریخ 23 مرداد 1396 , 1025 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 10:10","price":1025}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398