کمترین: 
602
بیشترین: 
602
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون دانمارک امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون دانمارکدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 602 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 10:10","price":602}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398