کمترین: 
467
بیشترین: 
467
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون سوئد امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون سوئددر تاریخ 23 مرداد 1396 , 467 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 10:10","price":467}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398