کمترین: 
1107
بیشترین: 
1108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی لیر ترکیه امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی لیر ترکیهدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 1107 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 10:10","price":1108},{"date":"1396/05/23 13:00","price":1107}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398