کمترین: 
3813
بیشترین: 
3813
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی دلاردر تاریخ 23 مرداد 1396 , 3813 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 10:10","price":3813}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398