کمترین: 
686.9
بیشترین: 
686.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی درام ارمنستان امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی درام ارمنستاندر تاریخ 23 مرداد 1396 , 686.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":686.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398