کمترین: 
1933.2
بیشترین: 
1933.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی منات آذربایجان امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی منات آذربایجاندر تاریخ 23 مرداد 1396 , 1933.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":1933.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398