قیمت نهایی روبل روسیه مورخ 23 مرداد 1396

کمترین: 
55
بیشترین: 
55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی روبل روسیه مورخ 23 مرداد 1396
قیمت نهایی روبل روسیهدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":55}
بروزرسانی در تاریخ 26 دی 1397