کمترین: 
765.7
بیشترین: 
765.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی رینگیت مالزی امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی رینگیت مالزیدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 765.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":765.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398