کمترین: 
2416
بیشترین: 
2416
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار سنگاپور امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار سنگاپوردر تاریخ 23 مرداد 1396 , 2416 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":2416}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398