کمترین: 
3118.8
بیشترین: 
3118.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی روپیه پاکستان امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی روپیه پاکستاندر تاریخ 23 مرداد 1396 , 3118.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":3118.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398