کمترین: 
282.1
بیشترین: 
282.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دینار عراق امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی دینار عراقدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 282.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":282.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398