کمترین: 
8533.4
بیشترین: 
8533.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ریال عمان امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی ریال عماندر تاریخ 23 مرداد 1396 , 8533.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":8533.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398