کمترین: 
902.4
بیشترین: 
902.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ریال قطر امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی ریال قطردر تاریخ 23 مرداد 1396 , 902.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":902.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398