کمترین: 
876.2
بیشترین: 
876.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ریال عربستان امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی ریال عربستاندر تاریخ 23 مرداد 1396 , 876.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":876.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398