کمترین: 
10878
بیشترین: 
10878
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دینار کویت امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی دینار کویتدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 10878 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":10878}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398