کمترین: 
414.7
بیشترین: 
414.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون نروژ امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون نروژدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 414.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":414.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398