کمترین: 
522.6
بیشترین: 
522.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون دانمارک امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون دانمارکدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 522.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":522.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398