قیمت نهایی کرون سوئد مورخ 23 مرداد 1396

کمترین: 
404.9
بیشترین: 
404.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون سوئد مورخ 23 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون سوئددر تاریخ 23 مرداد 1396 , 404.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":404.9}
بروزرسانی در تاریخ 31 تیر 1397