کمترین: 
48.1
بیشترین: 
48.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی افغانی امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی افغانیدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 48.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":48.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398