قیمت نهایی فرانک سوئیس مورخ 23 مرداد 1396

کمترین: 
3410.4
بیشترین: 
3410.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی فرانک سوئیس مورخ 23 مرداد 1396
قیمت نهایی فرانک سوئیسدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 3410.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":3410.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 تیر 1397