قیمت نهایی دلار استرالیا مورخ 23 مرداد 1396

کمترین: 
2598.6
بیشترین: 
2598.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار استرالیا مورخ 23 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار استرالیادر تاریخ 23 مرداد 1396 , 2598.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":2598.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397