کمترین: 
2592.7
بیشترین: 
2592.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار کانادا امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار کانادادر تاریخ 23 مرداد 1396 , 2592.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":2592.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398