کمترین: 
3004
بیشترین: 
3004
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ین ژاپن امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی ین ژاپندر تاریخ 23 مرداد 1396 , 3004 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":3004}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398