کمترین: 
493.5
بیشترین: 
493.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یوان چین امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی یوان چیندر تاریخ 23 مرداد 1396 , 493.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":493.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398