کمترین: 
932.3
بیشترین: 
932.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی لیر ترکیه امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی لیر ترکیهدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 932.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":932.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398