کمترین: 
894.6
بیشترین: 
894.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی درهم امارات امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی درهم اماراتدر تاریخ 23 مرداد 1396 , 894.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":894.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398