کمترین: 
4277.7
بیشترین: 
4277.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی پوند امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی پونددر تاریخ 23 مرداد 1396 , 4277.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":4277.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398