کمترین: 
3886.6
بیشترین: 
3886.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یورو امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی یورودر تاریخ 23 مرداد 1396 , 3886.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":3886.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398