کمترین: 
3285.9
بیشترین: 
3285.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی دلاردر تاریخ 23 مرداد 1396 , 3285.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 09:10","price":3285.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398