پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1279.3
بیشترین: 
1290
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی اونس طلا امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 23 مرداد 1396 , 1282.10 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 02:35","price":1289.60},{"date":"1396/05/23 02:45","price":1289.50},{"date":"1396/05/23 02:50","price":1289.00},{"date":"1396/05/23 02:55","price":1289.20},{"date":"1396/05/23 03:00","price":1288.90},{"date":"1396/05/23 03:05","price":1288.50},{"date":"1396/05/23 03:10","price":1289.10},{"date":"1396/05/23 03:15","price":1289.20},{"date":"1396/05/23 03:20","price":1289.00},{"date":"1396/05/23 03:25","price":1289.20},{"date":"1396/05/23 03:30","price":1289.10},{"date":"1396/05/23 03:35","price":1289.60},{"date":"1396/05/23 03:45","price":1289.10},{"date":"1396/05/23 03:50","price":1289.30},{"date":"1396/05/23 04:05","price":1289.50},{"date":"1396/05/23 04:10","price":1289.40},{"date":"1396/05/23 04:15","price":1289.50},{"date":"1396/05/23 04:20","price":1289.40},{"date":"1396/05/23 04:25","price":1289.30},{"date":"1396/05/23 04:30","price":1289.00},{"date":"1396/05/23 04:35","price":1289.10},{"date":"1396/05/23 04:40","price":1288.40},{"date":"1396/05/23 04:45","price":1288.20},{"date":"1396/05/23 04:55","price":1287.50},{"date":"1396/05/23 05:05","price":1288.00},{"date":"1396/05/23 05:10","price":1288.10},{"date":"1396/05/23 05:15","price":1288.00},{"date":"1396/05/23 05:20","price":1287.60},{"date":"1396/05/23 05:25","price":1287.80},{"date":"1396/05/23 05:30","price":1287.50},{"date":"1396/05/23 05:35","price":1287.10},{"date":"1396/05/23 05:40","price":1286.80},{"date":"1396/05/23 05:50","price":1286.90},{"date":"1396/05/23 06:05","price":1287.10},{"date":"1396/05/23 06:15","price":1287.50},{"date":"1396/05/23 06:25","price":1288.00},{"date":"1396/05/23 06:30","price":1287.80},{"date":"1396/05/23 06:35","price":1288.20},{"date":"1396/05/23 06:45","price":1287.90},{"date":"1396/05/23 06:50","price":1288.10},{"date":"1396/05/23 07:00","price":1288.20},{"date":"1396/05/23 07:05","price":1288.00},{"date":"1396/05/23 07:20","price":1288.20},{"date":"1396/05/23 07:25","price":1288.00},{"date":"1396/05/23 07:35","price":1288.20},{"date":"1396/05/23 07:40","price":1290.00},{"date":"1396/05/23 07:50","price":1289.70},{"date":"1396/05/23 07:55","price":1289.20},{"date":"1396/05/23 08:05","price":1289.00},{"date":"1396/05/23 08:25","price":1288.80},{"date":"1396/05/23 08:35","price":1288.50},{"date":"1396/05/23 08:40","price":1288.00},{"date":"1396/05/23 08:45","price":1287.20},{"date":"1396/05/23 08:55","price":1286.80},{"date":"1396/05/23 09:05","price":1286.90},{"date":"1396/05/23 09:10","price":1287.20},{"date":"1396/05/23 09:15","price":1287.10},{"date":"1396/05/23 09:20","price":1286.90},{"date":"1396/05/23 09:25","price":1287.20},{"date":"1396/05/23 09:45","price":1287.60},{"date":"1396/05/23 09:50","price":1287.40},{"date":"1396/05/23 09:55","price":1287.50},{"date":"1396/05/23 10:05","price":1287.80},{"date":"1396/05/23 10:10","price":1287.40},{"date":"1396/05/23 10:15","price":1287.00},{"date":"1396/05/23 10:20","price":1286.10},{"date":"1396/05/23 10:25","price":1286.40},{"date":"1396/05/23 10:40","price":1286.00},{"date":"1396/05/23 10:50","price":1285.80},{"date":"1396/05/23 10:55","price":1286.30},{"date":"1396/05/23 11:00","price":1286.50},{"date":"1396/05/23 11:05","price":1286.60},{"date":"1396/05/23 11:10","price":1287.10},{"date":"1396/05/23 11:15","price":1286.50},{"date":"1396/05/23 11:20","price":1287.00},{"date":"1396/05/23 11:25","price":1287.20},{"date":"1396/05/23 11:30","price":1287.10},{"date":"1396/05/23 11:35","price":1287.20},{"date":"1396/05/23 11:40","price":1287.70},{"date":"1396/05/23 11:45","price":1287.00},{"date":"1396/05/23 11:50","price":1286.50},{"date":"1396/05/23 11:55","price":1286.60},{"date":"1396/05/23 12:00","price":1286.50},{"date":"1396/05/23 12:05","price":1286.30},{"date":"1396/05/23 12:10","price":1283.90},{"date":"1396/05/23 12:15","price":1284.40},{"date":"1396/05/23 12:45","price":1283.60},{"date":"1396/05/23 12:50","price":1282.70},{"date":"1396/05/23 12:55","price":1283.10},{"date":"1396/05/23 13:00","price":1283.30},{"date":"1396/05/23 13:05","price":1282.40},{"date":"1396/05/23 13:10","price":1282.30},{"date":"1396/05/23 13:15","price":1281.20},{"date":"1396/05/23 13:20","price":1281.70},{"date":"1396/05/23 13:21","price":1281.30},{"date":"1396/05/23 13:30","price":1281.60},{"date":"1396/05/23 13:35","price":1281.70},{"date":"1396/05/23 13:45","price":1281.20},{"date":"1396/05/23 13:50","price":1281.80},{"date":"1396/05/23 13:55","price":1282.20},{"date":"1396/05/23 14:05","price":1282.60},{"date":"1396/05/23 14:10","price":1282.20},{"date":"1396/05/23 14:15","price":1282.30},{"date":"1396/05/23 14:20","price":1282.00},{"date":"1396/05/23 14:25","price":1281.90},{"date":"1396/05/23 14:30","price":1281.60},{"date":"1396/05/23 14:35","price":1281.50},{"date":"1396/05/23 14:40","price":1281.60},{"date":"1396/05/23 14:45","price":1281.80},{"date":"1396/05/23 14:55","price":1281.60},{"date":"1396/05/23 15:00","price":1281.30},{"date":"1396/05/23 15:05","price":1281.20},{"date":"1396/05/23 15:10","price":1281.40},{"date":"1396/05/23 15:25","price":1280.80},{"date":"1396/05/23 15:35","price":1281.00},{"date":"1396/05/23 15:40","price":1280.10},{"date":"1396/05/23 15:50","price":1279.30},{"date":"1396/05/23 15:55","price":1280.20},{"date":"1396/05/23 16:00","price":1280.00},{"date":"1396/05/23 16:15","price":1280.70},{"date":"1396/05/23 16:20","price":1280.80},{"date":"1396/05/23 16:25","price":1280.90},{"date":"1396/05/23 16:30","price":1281.10},{"date":"1396/05/23 16:35","price":1281.20},{"date":"1396/05/23 16:40","price":1282.70},{"date":"1396/05/23 16:45","price":1283.30},{"date":"1396/05/23 16:55","price":1282.60},{"date":"1396/05/23 17:00","price":1283.60},{"date":"1396/05/23 17:10","price":1283.20},{"date":"1396/05/23 17:20","price":1283.00},{"date":"1396/05/23 17:25","price":1282.80},{"date":"1396/05/23 17:35","price":1282.40},{"date":"1396/05/23 17:40","price":1283.30},{"date":"1396/05/23 17:45","price":1283.40},{"date":"1396/05/23 17:50","price":1283.80},{"date":"1396/05/23 17:55","price":1283.30},{"date":"1396/05/23 18:05","price":1283.80},{"date":"1396/05/23 18:10","price":1282.90},{"date":"1396/05/23 18:15","price":1281.60},{"date":"1396/05/23 18:20","price":1282.00},{"date":"1396/05/23 18:25","price":1282.40},{"date":"1396/05/23 18:35","price":1282.80},{"date":"1396/05/23 18:45","price":1283.10},{"date":"1396/05/23 18:50","price":1284.20},{"date":"1396/05/23 18:55","price":1283.90},{"date":"1396/05/23 19:00","price":1284.20},{"date":"1396/05/23 19:05","price":1283.80},{"date":"1396/05/23 19:15","price":1284.50},{"date":"1396/05/23 19:35","price":1285.00},{"date":"1396/05/23 19:45","price":1285.20},{"date":"1396/05/23 19:55","price":1285.00},{"date":"1396/05/23 20:05","price":1284.40},{"date":"1396/05/23 20:10","price":1284.70},{"date":"1396/05/23 20:15","price":1285.10},{"date":"1396/05/23 20:20","price":1285.20},{"date":"1396/05/23 20:25","price":1285.10},{"date":"1396/05/23 20:35","price":1285.40},{"date":"1396/05/23 20:45","price":1284.30},{"date":"1396/05/23 20:55","price":1285.00},{"date":"1396/05/23 21:05","price":1285.10},{"date":"1396/05/23 21:10","price":1285.80},{"date":"1396/05/23 21:15","price":1286.00},{"date":"1396/05/23 21:20","price":1285.90},{"date":"1396/05/23 21:25","price":1285.70},{"date":"1396/05/23 21:35","price":1285.50},{"date":"1396/05/23 21:45","price":1285.00},{"date":"1396/05/23 21:55","price":1285.10},{"date":"1396/05/23 22:05","price":1284.40},{"date":"1396/05/23 22:10","price":1283.60},{"date":"1396/05/23 22:15","price":1282.80},{"date":"1396/05/23 22:20","price":1282.30},{"date":"1396/05/23 22:25","price":1281.30},{"date":"1396/05/23 22:30","price":1281.00},{"date":"1396/05/23 22:35","price":1281.90},{"date":"1396/05/23 22:40","price":1281.40},{"date":"1396/05/23 22:50","price":1281.50},{"date":"1396/05/23 23:00","price":1281.70},{"date":"1396/05/23 23:05","price":1282.20},{"date":"1396/05/23 23:15","price":1281.80},{"date":"1396/05/23 23:20","price":1282.30},{"date":"1396/05/23 23:25","price":1283.20},{"date":"1396/05/23 23:35","price":1283.10},{"date":"1396/05/23 23:45","price":1282.30},{"date":"1396/05/23 23:50","price":1282.10}
بروزرسانی در تاریخ 31 خرداد 1398