کمترین: 
81661.5
بیشترین: 
81661.7
قیمت نهایی شاخص بورس امروز 22 مرداد 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 22 مرداد 1396 , 81661.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 15:03","price":81661.7},{"date":"1396/05/22 15:05","price":81661.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398