کمترین: 
1223000
بیشترین: 
1223000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی تسویه سکه امروز 22 مرداد 1396
قیمت نهایی تسویه سکهدر تاریخ 22 مرداد 1396 , 1223000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 14:42","price":1223000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398