کمترین: 
3812
بیشترین: 
3814
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار امروز 22 مرداد 1396
قیمت نهایی دلاردر تاریخ 22 مرداد 1396 , 3812 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 13:20","price":3814},{"date":"1396/05/22 14:10","price":3813},{"date":"1396/05/22 14:40","price":3812}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399