کمترین: 
1715
بیشترین: 
1715
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی لاری گرجستان امروز 22 مرداد 1396
قیمت نهایی لاری گرجستاندر تاریخ 22 مرداد 1396 , 1715 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 13:00","price":1715}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398