قیمت نهایی منات آذربایجان مورخ 22 مرداد 1396

کمترین: 
2300
بیشترین: 
2300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی منات آذربایجان مورخ 22 مرداد 1396
قیمت نهایی منات آذربایجاندر تاریخ 22 مرداد 1396 , 2300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 13:00","price":2300}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397