کمترین: 
1189000
بیشترین: 
1191000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی سکه بهار آزادی امروز 22 مرداد 1396
قیمت نهایی سکه بهار آزادیدر تاریخ 22 مرداد 1396 , 1189000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 12:36","price":1191000},{"date":"1396/05/22 17:42","price":1189000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398