کمترین: 
1107
بیشترین: 
1108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی لیر ترکیه امروز 22 مرداد 1396
قیمت نهایی لیر ترکیهدر تاریخ 22 مرداد 1396 , 1107 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 12:30","price":1108},{"date":"1396/05/22 15:20","price":1107}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398