کمترین: 
3096
بیشترین: 
3102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار کانادا امروز 22 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار کانادادر تاریخ 22 مرداد 1396 , 3099 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 12:00","price":3102},{"date":"1396/05/22 12:10","price":3100},{"date":"1396/05/22 12:30","price":3102},{"date":"1396/05/22 12:40","price":3100},{"date":"1396/05/22 13:00","price":3098},{"date":"1396/05/22 13:20","price":3096},{"date":"1396/05/22 13:50","price":3098},{"date":"1396/05/22 14:00","price":3099},{"date":"1396/05/22 15:50","price":3098},{"date":"1396/05/22 16:30","price":3099}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398