کمترین: 
579
بیشترین: 
580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یوان چین امروز 22 مرداد 1396
قیمت نهایی یوان چیندر تاریخ 22 مرداد 1396 , 580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 12:00","price":579},{"date":"1396/05/22 12:10","price":580},{"date":"1396/05/22 12:30","price":579},{"date":"1396/05/22 12:40","price":580}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398