کمترین: 
1044
بیشترین: 
1045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی درهم امارات امروز 22 مرداد 1396
قیمت نهایی درهم اماراتدر تاریخ 22 مرداد 1396 , 1044 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 12:00","price":1045},{"date":"1396/05/22 12:10","price":1044},{"date":"1396/05/22 12:30","price":1045},{"date":"1396/05/22 12:40","price":1044}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398