کمترین: 
1028
بیشترین: 
1030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ریال عربستان امروز 22 مرداد 1396
قیمت نهایی ریال عربستاندر تاریخ 22 مرداد 1396 , 1028 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/22 11:50","price":1030},{"date":"1396/05/22 13:00","price":1028}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398